Dag van de Wetenschap: MEDEA's Eerste Hulp Bij Metaaldetectie

Op zondag 22 november lanceren we een Eerste Hulp Bij Metaaldetectie videopodcast tijdens de Dag van de Wetenschap! Alles wat je moet weten voor je gaat zoeken met een metaaldetector en wat je moet doen als je iets gevonden hebt, wordt uitgelegd! Hieronder alvast een klein voorproefje.

Wat mag en wat moet? 

Metaaldetectie is niet zomaar een kwestie van een detector kopen en eraan te beginnen. Er zijn zelfs regelgevingen en verplichtingen aan verbonden. Het is namelijk geen eenmalige bezigheid, maar een werkelijke wetenschappelijke erfgoedactiviteit. Je plukt een stukje erfgoed en verbind je tot de archeologische gemeenschap en wetenschap in het algemeen. Zoals wetenschappers en archeologen, moet een metaaldetectorist zich dus houden aan een boel principes. Erfgoed en geschiedenis is eigenlijk van iedereen. Als metaaldetectorist, verbind je je ertoe, net als de archeoloog, om kennis en vondsten te delen!

Maar waarom is metaaldetectie nu precies belangrijk voor de archeologie en de wetenschap?

Waar bij een archeologische opgraving doorgaans duidelijke sporen van bewoning aangetroffen worden, kan men niet hetzelfde zeggen van slagveld sites. Om een idee te krijgen van de positionering van troepen en het verloop van de gevechten moet men dus een beroep doen op losse vondsten. De metaaldetectorist kan hierbij een enorme hulp zijn. Neem nu musketkogels: deze worden op bepaalde akkers in grote aantallen gevonden. Door de exacte vindplaats van de kogels, en hun kaliber, te registreren, krijgen archeologen een beter beeld van het verloop van de strijd.

Het is niet moeilijk om voorgaande denkwijze door te trekken naar andere gebieden binnen de archeologie. Gezien de metaaldetectorist zich bezighoudt met de grond tot op 30cm diepte, komt hij normaal gezien niet in het vaarwater van de archeoloog. Meer nog: die toplaag wordt vaak gezien als archeologisch minder interessant omdat niet na te gaan valt in welke mate deze verstoord werd. Toch bevat deze laag vaak artefacten die tot een onderliggende site behoren. De metaaldetectorist kan dus een waardevolle aanvulling bieden aan de wetenschappelijke kennis door het aantreffen en melden van deze vondsten.

Wat detectoristen nu precies doen en hoe hun zoektochten er uit zien en waarom, hoor en zie je in onze Eerste Hulp bij Metaaldetectie video.

Kriebelt het al een tijdje of ben je net begonnen? Heb je even herhaling nodig? Bekijk ook zeker onze Metaaldetectie Tips en Goede Praktijk zowel als onze blogs!