Zakloodjes voor guano en kunstmest

Zegelloodjes werden vanaf de middeleeuwen gebruikt om goederen waarop belasting moest worden betaald, zoals rollen laken of zakken graan, te merken. Tegelijk bood het loodje een kwaliteitsgarantie. Het liet immers toe om de producent te traceren. Vanaf de Nieuwe Tijd werd het systeem ook gebruikt voor goederen die zo kostbaar waren dat er wel eens werd geknoeid met de samenstelling: zakken koffiebonen en balen thee bijvoorbeeld, of nog later, vanaf het midden van de 19de eeuw, zakken guano – vogelmest - en kunstmest. Een intact loodje garandeerde de klant dat er niet met de inhoud was geknoeid tijdens het transport.

Over die zakloodjes van guano en kunstmest gaat deze oproep. Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en ETWIE, de expertisecentra voor het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven enerzijds en technisch wetenschappelijk en industrieel erfgoed anderzijds, maken in 2021 een veldtekening van het erfgoed dat is bewaard van de (toonaangevende!) Belgische kunstmestproductie tussen 1860 en 1960. Ze brengen in kaart welke producenten er waren, welke gebouwen nog resteren en of en waar er bedrijfsarchieven, werktuigen, reclamemateriaal en verpakkingsmateriaal wordt bewaard.

Landbouwvraagstuk

De Belgische landbouw had het zwaar rond het midden van de 19de eeuw. De oogsten van graan en aardappelen mislukten enkele opeenvolgende jaren en nadien groeide het bevolkingsaantal snel. De landbouw moest grotere opbrengsten kunnen genereren dan tevoren. Tegelijk kregen landbouwwetenschappers steeds meer inzicht in wat bodem en gewassen nodig hadden en hoe die stoffen op een kunstmatige manier te produceren waren. Guano was geen kunstmest, maar natuurlijke vogelmest van zeevogels uit Peru en Chili. Maar relatief snel werd guano opgelost in zwavelzuur om de werking ervan te versnellen. Op die manier werd het toch een vorm van kunstmest. Andere soorten kunstmest waren bijvoorbeeld sodanitraat of superfosfaat.

Afbeelding: Reclame-affiche voor zwavelzuur ammoniak, ca. 1900-1940. Hoevemuseum Kapelriegoed, collectie Marcel Vandoorne. 

Mestcontrole

Van zodra kunstmeststoffen werden geproduceerd, werden ze ook vervalst. En dat was om meer dan één reden een probleem. Het maakte landbouwers wantrouwig tegenover de producten, maar vooral: minderwaardige producten zorgden niet voor de broodnodige meeropbrengsten en onvervalste kunstmeststoffen deden dat wel. De Belgische overheid installeerde daarom vanaf de jaren 1870 landbouwlaboratoria die kwaliteitscontroles op kunstmest gingen uitvoeren. En sommige fabrikanten gingen bovendien hun zakken verzegelen. Daarmee garandeerden ze de kwaliteit aan hun klanten. Klanten met klachten konden sjoemelende fabrikanten aanklagen bij de laboratoria.

Afbeelding: Voor- en achterzijde van een gecombineerd rond en driehoekig loodje van Damaralandguano van het bedrijf G. en V. Moreels NV uit Gent. Het opschrift luidt: GVM Guano Damaraland en achteraan Concession Belgique Hollande Nord de la France. Collectie Stan Panis.

Zakloodjes

Afbeelding: Voor- en achterzijde van een zakloodje van de Belgische Peruguano Maatschappij NV. In een zandloper staat bovenaan een hoorn des overvloeds, in het midden een vogel en onderaan een ploeg. De NV combineerde guano van het merk De Ploeg (Moreels) en van Roode Hoorn (Anglo Continental Guano Works). Collectie Stan Panis.

Vermits guano of andere kunstmest doorgaans aan de rand van de akker in een strooibak of meststrooier werd gekapt, vinden metaaldetectoristen ze daar wel eens. Maar niet altijd worden ze als zakloodje erkend. Stan Panis, verbonden aan Testa vzw, verzamelde in zijn publicatie "Over guano, de zakloodjes vertellen het verhaal" uit 2019 al heel wat kennis. Een grote Belgische ‘verzegelaar’ was Ohlendorff &Cie, die vanuit Burcht opgeloste guano verspreidde in België. Op zijn loodjes: Ohlendorff, Anglo-Continental en/of een hoorn des overvloeds. De firma G. en V. Moreels uit Gent verzegelde met de initialen GVM, het opschrift guano, een gestileerde ploeg, of een speciale vorm: een rond loodje met een driehoekig eronder. Ook kunstmest van Colins Frères uit Leuven werd verzegeld, met naam.

Afbeelding:  Voor- en achterzijde van een zakloodje van Ohlendorff & Cie uit Burcht voor zakken opgeloste Peru-guano. Bijhorende afbeeldingen uit het Nieuwsblad van Gheel, 16 maart 1878. Collectie Stan Panis.

Heb jij zo’n loodje in je collectie dat je nog niet eerder aan kunstmest linkte? Of heb je een loodje van een andere producent? We zijn benieuwd! 

 • Registreer je zakloodje op vondsten.be of stel je vragen over deze oproep bij katelijne.nolet@historiesvzw.be of via info@vondsten.be
 • Meteen een vondst toevoegen \ Nog geen lid van MEDEA? Maak een account!
 • Voor vragen over het project kan je contact opnemen met CAG of ETWIE: greet.draye@cagnet.be en robin@etwie.be

Bekijk hier hoeveel (zegel-)loodjes er al sinds de oproep werden geregistreerd. Enorm bedankt aan de detectoristen!

Je kan deze vondsten ook hier terugvinden in de categorie lakenloodje. Er wordt gewerkt aan de bredere categeorie 'zegelloodjes'.

 1. https://vondsten.be/finds/25436
 2. https://vondsten.be/finds/21936
 3. https://vondsten.be/finds/15401
 4. https://vondsten.be/finds/19139
 5. https://vondsten.be/finds/50896
 6. https://vondsten.be/finds/96655
 7. https://vondsten.be/finds/26908
 8. https://vondsten.be/finds/63655
 9. https://vondsten.be/finds/67925
 10. https://vondsten.be/finds/69421
 11. https://vondsten.be/finds/69580
 12. https://vondsten.be/finds/69906
 13. https://vondsten.be/finds/78875
 14. https://vondsten.be/finds/80202
 15. https://vondsten.be/finds/80896
 16. https://vondsten.be/finds/81123
 17. https://vondsten.be/finds/81234
 18. https://vondsten.be/finds/81526
 19. https://vondsten.be/finds/81905
 20. https://vondsten.be/finds/81946
 21. https://vondsten.be/finds/82282
 22. https://vondsten.be/finds/82361
 23. https://vondsten.be/finds/82557
 24. https://vondsten.be/finds/83012
 25. https://vondsten.be/finds/90698
 26. https://vondsten.be/finds/94323
 27. https://vondsten.be/finds/94927
 28. https://vondsten.be/finds/94961
 29. https://vondsten.be/finds/105416
 30. https://vondsten.be/finds/101264
 31. https://vondsten.be/finds/101304
 32. https://vondsten.be/finds/101561
 33. https://vondsten.be/finds/101608
 34. https://vondsten.be/finds/101700
 35. https://vondsten.be/finds/115177
 36. https://vondsten.be/finds/101839
 37. https://vondsten.be/finds/101888
 38. https://vondsten.be/finds/102162
 39. https://vondsten.be/finds/102177
 40. https://vondsten.be/finds/102379
 41. https://vondsten.be/finds/111895
 42. https://vondsten.be/finds/111936
 43. https://vondsten.be/finds/111975
 44. https://vondsten.be/finds/77064
 45. https://vondsten.be/finds/112084
 46. https://vondsten.be/finds/81410
 47. https://vondsten.be/finds/112177
 48. https://vondsten.be/finds/19117
 49. https://vondsten.be/finds/112237
 50. https://vondsten.be/finds/10872
 51. https://vondsten.be/finds/25541