Merovingische vondsten

Op zoek naar vroegmiddeleeuwse vondsten

Bij toeval werd bij de bouw van het nieuwe politiekantoor van Koksijde in december 2016 een Merovingisch grafveld aangetroffen. De menselijke resten en grafgiften konden gedateerd worden tussen de tweede helft van de 7de eeuw en het midden van de 8ste eeuw. 53 Skeletten werden opgegraven. Op deze skeletten wordt momenteel DNA-onderzoek uitgevoerd binnen het project Merovinger DNA van Histories vzw, KU Leuven, en Abdijmuseum Ten Duinen.

Merovingers? Wat zijn dat?

De Merovingers waren de eerste dynastie van het koninkrijk der Franken dat tijdens hun regeerperiode tijdens de vroege middeleeuwen grote delen van Frankrijk, de Lage Landen, Duitsland, en Zwitserland omvatte. De dynastie vangt aan in het midden van de vijfde eeuw met de semi-legendarische koning Merovech, aan wie de dynastie zijn naam ontleent. Aan de dynastie en de periode kwam een eind toen Childerik III in 751 afgezet werd door de latere koning Pepijn 'de Korte' (vader van Karel de Grote). Met zijn afzetting begon de Karolingische periode. Ruwweg stellen we dus dat de Merovingische periode van 400/450 tot 750 na Christus loopt.

Omdat er relatief weinig over deze periode gekend is, spreekt men wel eens foutief over de 'Duistere Eeuwen' (Engels: Dark Ages). Er zijn immers nauwelijks primaire geschreven bronnen uit deze periode overgebleven: de meeste geschreven bronnen zijn slechts kopieën die in latere eeuwen werden gemaakt. Daarom is de archeologie net zo belangrijk in het onderzoek.

Metaaldetectie

Merovingische vondsten zijn erg zeldzaam als bodemvondst. Zeker wat munten betreft zijn ze zelfs zo zeldzaam dat iedere afzonderlijke munt een eigen onderzoek waard is. Voor andere vondstcategorieën, zoals werktuigen, wordt het onderzoek vaak bemoeilijkt doordat er weinig of geen verschil is tussen objecten uit de Merovingische en gelijkaardige objecten uit de Romeinse tijd en hoge middeleeuwen. Zonder vondstcontext zijn deze artefacten dus erg moeilijk te dateren.

Daarom is het net zo belangrijk dat metaaldetectievondsten gemeld worden zodat ze voorzien kunnen worden van een correcte classificatie. Anders gaat heel wat wetenschappelijke kennis verloren.

Oproep

Daarom doet MEDEA deze oproep tot het plaatsen van Merovingische en vroegmiddeleeuwse vondsten. Samen met het project Merovinger DNA en Merovingerexperte Rica Annaert willen we vervolgens ook deze objecten voorzien van een correcte classificatie.

Heb jij een vroegmiddeleeuws object gevonden, of een object waarvan je vermoed of het uit deze periode komt? Plaats het dan op MEDEA en wij doen ons best om het te classificeren.

Enkele mooie voorbeelden van reeds geclassificeerde objecten uit de Merovingische periode op de MEDEA-databank zijn:

Bekijk deze vondsten ook in ons Facebook Album en like onze pagina!